')

Revíziou si zákazník (investor) potvrdzuje, že elektroinštalácia bola vykonaná kvalitne a zariadenie je možné bez obáv používať. Preto je vhodné vykonať revíziu nielen v prípadoch, kedy je požadovaná napríklad stavebným úradom alebo dodávateľom elektrickej energie, ale aj po rekonštrukcii oprave alebo úprave elektroinštalácie. Pravidelné vykonávanie revízií zase umožňuje odhaliť skryté poruchy dôležitých prvkov a častí elektroinštalácie a znižuje tým riziko ohrozenia zdravia alebo majetku osôb.