')

Medzi vyhradené technické zariadenia elektrické patria predovšetkým

  • elektrické inštalácie nízkeho napätia
  • elektrické prípojky a rozvody
  • bleskozvody
  • elektrické stroje
  • ručné elektrické náradie nízkeho napätia a elektrické spotrebiče
  • zariadenia VN a ďalšie