')

Pre určité typy rekonštrukcií bytov, prípadne pri opravách, kde sa ako vhodné riešenie javí výmena celého rozvádzača je možné použiť niektorý s typizovaných hotových rozvádzačov. Rozvádzače sú dodávané s príslušnou dokumentáciou, návodom a protokolom o kusovej skúške.

  • RN1 – PNS
    Jednofázový bytový rozvádzač, určený pre opravy.
  • RN2 – PNS
    Jednofázový plne vybavený bytový rozvádzač.
  • RN4 – PNS
    Trojfázový plne vybavený bytový rozvádzač pre byty s vyššou elektrizáciou