')

Rozvádzače pre byty a rodinné domy vyrábame na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Podkladom môže byť projektová dokumentácia stavby alebo rekonštrukcie. Návrh rozvádzača je možné spraviť aj na základe obhliadky priestorov kam je rozvádzač určený v súlade s požiadavkami zákazníka. Pre väčšinu rekonštrukcií a opráv bytov je možné vybrať rozvádzač aj s pomedzi hotových rozvádzačov. Výber by však mal byť po konzultácii s odborníkom elektrotechnikom.