')

Rozvádzač má byť vyrobený tak, aby spĺňal príslušné zákony a technické normy v súlade s jeho určením. Rozvádzače určené pre miesta prístupné laickej verejnosti sa vyrábajú v režime ako typovo skúšané. Jedná sa napríklad o bytové a domové rozvádzače. Okrem toho je každý rozvádzač podrobený kusovej skúške.